MEZISEZONNÍ VÝPRODEJ | AŽ DO -50%    

Obchodní podmínky

Obchodní a reklamační podmínky

Definice pojmů
Prodávající - Divamoda sro, IČ: 50711610, provozovatel e-shopu: www.divamoda.sk a www.divamoda.cz
Kupující - fyzická, nebo právnická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím.
Objednávka – kupní smlouva (faktura) na základě, které je realizován prodej a dodání zboží.
Zboží – produkty, nebo služby v nabídce e-shopu www.divamoda.sk, www.divamoda.cz

Kupujícím se rozumí osoba, která poskytnutím svých kontaktních údajů provozovateli internetového obchodu www.divamoda.sk, www.divamoda.cz a objednávkou realizuje koupi zboží a stává se registrovaným uživatelem tohoto internetového obchodu.
Provozovatelem internetového a zásilkového obchodu www.divamoda.sk a www.divamoda.cz je Divamoda sro; Myslina 50, 066 01 Myslina, SK, IČO: 50711610, DIČ: 2120438166, Plátce DPH - DIČ: SK2120438166, OU-HE-OZP-2017/001770-2, č.k. obchodního rejstříku 720-22109, Bankovní spojení: (SLSP), SK - IBAN: SK1609000000005126545842, CZ - Číslo účtu: 2202140879/2010 (FIO BANKA) CZ, CZ - IBAN: CZ9 CZ0 CZ2


Orgán dozoru a dohledu:

Inspektorát SOI pro Prešovský kraj
Konstantinova 6, 080 01 Prešov 1
odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele
Tel. č.: 051/7721 597
fax č.: 051/7721 596
e-mail: pr@soi.sk

I. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které od vás vyžadujeme, využíváme výhradně pro vnitřní potřebu v souvislosti s plněním závazků vyplývajících z objednávky a neposkytujeme je třetím osobám. S vašimi osobními údaji pracujeme pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon č.j. 122/2013 Zz o ochraně osobních údajů.
Vaše osobní údaje jsou u nás zabezpečeny proti zneužití a bez přístupu třetí strany se nebudou jinak komerčně využívány. Při registraci máte možnost zvolit si zasílání informací o novinkách nebo jiných marketingových informacích od prodávajícího. Jsou využity výhradně k úkonům spojeným s vyřizováním vaší objednávky v naší firmě a odesíláním prostřednictvím kurýrní společnosti GLS. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, včetně dalších práv k těmto údajům. Osobní údaje lze na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.

Zákazník odesláním objednávky souhlasí se shromažďováním a používáním informací o sobě a uskutečňovaných nákupech.

Na ochranu osobních údajů klademe největší důraz!

I I. Objednávka a uzavření smlouvy

Veškeré objednávky realizované prostřednictvím internetového obchodu www.divamoda.sk a www.divamoda.cz, jsou pro obě smluvní strany závazné. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito nákupními i reklamačními podmínkami.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitostí požadovaných systémem při registraci nebo při realizaci objednávky.
Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vznikne odesláním objednávky ze strany kupujícího a jejím přijetím na straně   prodávajícího . Kupující odesláním objednávky souhlasí s obchodními podmínkami a porozuměl jim. Kupující může uskutečnit objednávku zboží u prodávajícího pouze prostřednictvím internetového obchodu www.divamoda.sk a www.divamoda.cz.

I II. Ceny zboží

Ceny uvedené v internetovém obchodě www.divamoda.sk a www.divamoda.cz jsou platné v době objednání zboží. Vyhrazujeme si právo tiskových chyb a změny cen, v případě výrazné změny peněžních kurzů. Cena zboží je uvedena s DPH. V ceně zboží není započteno poštovné a balné.
Dokladem o prodeji je faktura, která je připojena ke každé zásilce, a která slouží zároveň jako dodací a záruční list.

IV. Zrušení objednávky

a) Kupující má právo stornovat, zrušit zadanou objednávku před jejím závazným potvrzením kdykoli i bez udání důvodu.
b) Kupující má právo stornovat, zrušit zadanou objednávku po jejím závazném potvrzení v případě, že prodávající nesplnil svou povinnost dodat zboží v dohodnuté nebo dodatečně komunikované lhůtě.
c) Kupující má právo stornovat, zrušit zadanou objednávku po jejím závazném potvrzení i bez uvedení důvodu, do okamžiku, kdy zboží nebylo odesláno na adresu kupujícího.
V případě, že kupující zaplatil část nebo celou cenu, bude mu tato částka vrácena neprodleně od stornování objednávky.
Zrušení objednávky realizujte prosím na e-mail: info@divamoda.sk

V. Způsoby platby

5.1 Dobírka - Zboží si objednáte, ale zaplatíte až když obdržíte balík.
PROVEZMEM = ZAPLATÍM
V tomto případě si účtujeme poplatek dle výše objednávky.
Zboží odesíláme na dobírku pouze v rámci ČR a SR.
V případě, že si zákazník zboží objedná formou dobírky a zboží si nepřevezme, při další objednávce mu zboží bude zasláno až po úhradě dané částky převodem na účet!

5.2 Bankovní převod – zboží si objednáte a my vám zašleme naše číslo účtu a variabilní symbol. Čili zboží nejprve zaplatíte převodem na náš účet Max. do 3 prac. dny a my po přijetí platby zasíláme balík k Vám a informujeme vás e-mailem o jeho odeslání.

5.3 Platba kartou - TRUST PAY


VI. Doprava a expediční náklady

Všechny ceny za dopravu naleznete ZDE .

Zboží odesíláme prostřednictvím kurýrní společnosti GLS.

Zboží doručujeme do 1-3 pracovních dnů od expedování zásilky. V okamžiku expedování zásilky jsou vám na email doručeny informace. Při nečekaných okolnostech se může doba dodání prodloužit. V takovém případě Vás předem upozorníme e-mailem nebo telefonicky na změnu dodací lhůty Vašeho zboží a budete mít možnost objednávku stornovat, případně změnit objednávku.

Po odeslání vaší objednávky, Vám zašleme potvrzující mail, v případě, že Vám zboží do 3 dnů od odeslání nebude doručeno, kontaktujte nás.


Prodávající se zavazuje:
- dodat kupujícímu druh a množství objednaného zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky na adresu v rámci České republiky.
- dodat kupujícímu zboží vhodně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození během manipulace u přepravní společnosti.
- prodávající dodá objednané zboží na místo určené objednatelem, tedy kupujícím. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na místo dodání určené kupujícím. Zboží se dodává spolu s daňovým dokladem. V případě, že prodávající odešle omylem jiný druh zboží, nebo v jiné velikosti, než bylo kupujícím objednáno, vrátí prodávající kupujícímu celou částku kterou kupující za objednávku zaplatil včetně poštovních a balných nákladů, které vznikly zákazníkovi po odeslání zásilky zpět prodávajícímu.

Prodávající si vyhrazuje právo v závislosti na charakteru objednávky (množství, cena, náklady na přepravu, vzdálenost apod.) především při vyšší ceně objednávky (80 eur) a více žádat kupujícího o platbu předem na účet, která musí být uskutečněna do 24 hodin od objednání kupujícím. Také si prodávající vyhrazuje právo na autorizaci objednávky důvěryhodným způsobem. telefonicky nebo písemně. V případě neuskutečněné autorizace objednatelem, provozovatel považuje objednávku za neplatnou.


Prodávající neodpovídá za:
- opožděné dodání zboží zaviněné přepravní společností.
- opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně zadanou adresou příjemce
- za poškození zásilky zaviněné přepravní společností
- nedodání zboží, k němuž došlo v důsledku událostí, které se nedaly předvídat.

Kupující se zavazuje:
-Kupující potvrzuje, že si předmět koupě vybral v souladu s nabídkou prodávajícího v internetovém obchodě www.divamoda.sk nebo www.divamoda.cz. Kupující prohlašuje, že s obchodními podmínkami je seznámen, jsou pro něj srozumitelné a tyto podmínky se zavazuje dodržovat.
- objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů
- zaplatit za zboží cenu v plné výši a ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.VI I. Výměna a vrácení zboží


Bližší informace ohledně výměny a vrácení zboží naleznete ZDE .


Ve smyslu zákona 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku máte právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, přičemž je nezbytné, aby bylo v uvedené lhůtě váš dopis o odstoupení od nákupu zboží spolu s originál dokladem nebo jeho kopií o koupi doručený prodávajícímu. Prodávající neodpovídá za případnou ztrátu zboží před doručením prodávajícímu, proto se doporučuje, aby kupující zasílal zboží spát prodstřednictvím doporučené zásilky a pojištěné. Prodávající nepřevezme zboží vrácené zpět na dobírku. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v porušeném stavu je zákazník povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, opotřebované nebo znečištěné zboží, poškozené zboží apod.). Náklady na uvedení zboží do původního stavu je prodávající oprávněn odečíst si z částky, která má být kupujícímu vrácena titulem odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupení od smlouvy může být uskutečněno elektronickou formou komunikace vyplněním a zasláním formuláře na odstoupení od kupní smlouvy na email: info@divamoda.sk


V případě, že si zákazník objedná zboží v hodnotě vyšší než 80 EUR, kdy mu nebude účtováno poštovné, pokud následně objednávku částečně vrátí a hodnota zbývající části objednávky již nebude přesahovat částku 80 EUR, bude zákazníkovi účtováno i poštovné dle našich obchodních podmínek. Částka za poštovné bude odečtena od částky na vrácení.

POZOR: Peníze Vám budou vráceny za podmínky, že jste zboží nepoužívali! Pokud budou na zboží zjištěny zjevné znaky nošení (např. zašpinění make-upem nebo jiné znečištění, různé vůně např. parfém, cigaretový kouř aj..) Zboží Vám obratem odešleme zpět na Vaši adresu na dobírku ve výši 3 €! Po přezkoumání neporušenosti zboží Vám bude částka za zboží vrácena na Váš bankovní účet nebo formou poukázky.

Prosíme naše ctěné zákaznice, aby nám nepsaly po fakturách! K tomu slouží formulář pro odstoupení od smlouvy!

Prosím, neposílejte zboží na dobírku! Zboží zaslané na dobírku nepřevezmeme a vrátí se Vám zpět, čímž Vám vznikají zbytečné náklady na poštovné.
Podle zmíněného zákona jsme vám povinni vrátit celou částku zaplacenou za zboží nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, avšak běžně vyřizujeme vrácení plateb v době kratší než 14 dní převodem na váš bankovní účet nebo formou poukázky . Prodávající není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím nebo pokud bylo zboží zasíláno do zahraničí se zvýšeným tarifem poštovného. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.
VI II. Uplatnění reklamace

Kupujícímu doporučujeme před převzetím a zaplacením zásilky zkontrolovat zda zásilka není poškozena. V případě rozsáhlého poškození (roztržený obal, deformace a jiné rozsáhlé poškození) zásilku doporučujeme nepřevzít. Pokud balík i přes viditelné poškození obalu převezmete, je to na Vaši vlastní odpovědnost, reklamace z tohoto titulu nebudou uznány. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese přepravce.
Vyřizování reklamací se řídí záručními podmínkami konkrétního zboží a Občanským zákoníkem.

Podle občanského zákoníku č.150/2004 je na každé zboží poskytnuta záruka 2 roky.
Pokud zjistíte vadu výrobku, na kterou se vztahuje reklamace během záruční doby, napište nám na e-mailovou adresu info@divamoda.sk a počkejte na pokyny jak postupovat. Po obdržení informací zboží zašlete spolu s originál fakturou nebo jeho kopií na adresu uvedenou níže prostřednictvím České pošty doporučeně 1. třídou. Prodávající neodpovídá za případnou ztrátu balíku způsobenou přepravcem, proto doporučujeme balík pojistit. Neposílejte zboží na dobírku!
Reklamace posílejte poštou na adresu:

Divamoda s ro

V jahodách 10

148 00 Praha4 - Kunratice

- K reklamaci je třeba předkládat pouze zboží vyčištěné a zbavené všech nečistot.
- K zásilce nám prosím přiložte reklamační listinu (stáhnešZDE )
- Přiložte kopii dokladu o koupi (faktura)
- Do reklamační listiny popište přesnou definici vady, poškození a místo pokud se dá označte
- V případě, že reklamaci uznáme, uveďte i vaše číslo účtu, kde peníze vrátíme, případně nás upozorněte, že máte zájem o stejné zboží (v případě, že bude ještě dostupné)
- Poprosíme udávat i vaše číslo telefonu, email, abychom mohli reklamaci expresně vyřídit a podat Vám o ní informace

Náklady na přepravu reklamovaného zboží směrem od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující.
Zpáteční přepravu po vyřízení oprávněné reklamace hradí prodávající.

U zboží, které je třeba zaslat k opravě výrobci si vyhrazujeme právo prodloužit dobu na vyřízení reklamace o dobu nezbytně nutnou k této opravě.

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené a zaplacené na www.divamoda.sk a www.divamoda.cz. Oprávněná záruční reklamace je bezplatná, při neoprávněné reklamaci jste povinen uhradit náklady vzniklé řešením této reklamace.
Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:
- přirozeným nebo nadměrným mechanickým opotřebením
- znečištěním zboží nebo jeho částí v důsledku zanedbání údržby
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, ve kterém se zboží běžně používá
- vnějšími vlivy, například. pádem nebo nárazem
- zásahem do zboží neoprávněnou osobou (neodborné opravy nebo úpravy)
- při používání zboží v rozporu s návodem k obsluze
- mechanickým poškozením - roztržené, proříznuté, tepelně poškozené zboží, zboží poškozené neopatrným neúměrným fyzickým zacházením, záměrným poškrábáním vrstev zboží a pod.
Záruka se také nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné události, živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních podmínek nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách.
V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět kupujícímu s příslušným stanoviskem.


Důležité informace, které byste měli vědět při uplatňování reklamace:

 • Na zboží prodané ode dne 01. 04. 2004 platí zákonná záruční doba 24 měsíců.
 • Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím. Záruka se nevztahuje na vadu, kvůli které byla sjednána nižší cena.
 • Pokud při reklamaci dojde k výměně zboží, záruční doba začíná běžet znovu od převzetí nové věci. Totéž platí.
 • Pokud jde o vady, které se vyskytnou po koupi, je třeba je vytknout bez zbytečného odkladu do 6 měsíců od zjištění vady, nejpozději do uplynutí určené záruční doby. Po uplynutí záruční doby právo na reklamaci zanikne.
 • Spotřebitel má právo, aby byla jeho reklamace vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni převzetí věci prodávajícím. V případě, že prodávající tuto zákonnou lhůtu nedodrží, má spotřebitel právo rozhodnout se, zda bude požadovat výměnu zboží nebo vrácení peněz (§ 623, § 622 OZ).
 • Při odstranitelné vadě má spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
 • Prodávající může vždy namísto odstranění vady (opravy) vyměnit chybnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.
 • Při výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci pro daný účel, má spotřebitel právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz). Záleží jen na kupujícím, zda si uplatní právo na výměnu nebo vrácení peněz. Pokud si však zvolí jedno z těchto práv, nemůže již tuto volbu sám jednostranně měnit.
 • Při uplatnění reklamace je třeba předložit doklad o koupi.
 • Při reklamacích již použitého zboží nemá spotřebitel právo na vrácení již zaplaceného poštovného nebo na proplacení nákladů spojených s doručením zásilky k prodávajícímu.
 • Spotřebitel nemá dále používat věc, na které zjistil vadu.
 • Opotřebování charakteristické pro daný materiál nebo použití se nepovažuje za vadu.


  I X. Nepřevzaté dobírky

  V případě, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení a požaduje opětovné doručení objednávky, je povinen uhradit náklady prvního pokusu o doručení, jakož i opětovného doručení objednávky. Pokud si u nás zákazník balík na dobírku nepřevezme, vyhrazujeme si právo při další objednávce požadovat platbu předem převodem na účet.
  Při nedodržení těchto podmínek a zásad korektního chování si vyhrazujeme právo již neuskutečnit kupní prodejní vztah.


  X. Informace o možnosti a podmínkách řešení sporu prostřednictvím systému alternativního řešení sporů

  1. Kupující jako spotřebitel (ne „podnikatel“) má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na: info@divamoda.sk), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá , že prodávající porušil jeho práva. V případě, že prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů podle zákona 391/2015 Sb., kterými je orgán alternativního řešení sporu a oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu podle § 3 ods. 2 a § 5 ods. 2 zákona 391/2015 Sb Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle ust. §12 zákona 391/2015 Zz Spotřebitel může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  2. Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde vyčíslená hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 EUR s DPH. Seznam všech subjektů ARS zveřejňuje Ministerstvo hospodářství na stránce www.economy.gov.sk.


  XI. Zvláštní ustanovení

  1. Právní vztahy výslovně neupravené kupní smlouvou nebo těmito OP se řídí ustanoveními příslušných všeobecných právních předpisů platných na území České republiky, přičemž smluvní strany výslovně vylučují aplikaci vídeňské Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Smluvní strany se v souladu s § 37e zákona č.j. 97/1963 Sb. o mezinárodním právu soukromém a procesním dohodli, že o všech sporech a nárocích vyplývajících z této smlouvy budou rozhodovat slovenské soudy.
  2. Písemnosti a zprávy doručované prostřednictvím emailu se považují za doručené momentem úspěšného odeslání emailové zprávy z emailové schránky odesílatele na emailovou adresu příjemce, ledaže server odesílatele doručí odesílateli zprávu o nemožnosti doručení zasílané emailové zprávy příjemci.

  XII. Závěrečná ustanovení

  1. Pokud se některá ustanovení kupní smlouvy a/nebo OP stanou v důsledku změny právní úpravy neplatnými, nemá to za následek neplatnost celé kupní smlouvy a/nebo VOP a prodávající se zavazuje neúčinné, resp. neplatná ustanovení nahradit novými ve lhůtě do 10 pracovních dnů, nedohodne-li se jinak.
  2. Kupující výslovně prohlašuje, že před akceptací návrhu kupní smlouvy se seznámil s těmito VOP, které jsou zveřejněny na web stránce prodávajícího a v internetovém obchodě a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy prodávajícího a souhlasí s nimi, což potvrzuje zasláním objednávky prodávajícímu.
  3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto OP. Povinnost písemného oznámení o změně těchto VOP je splněna jejich umístěním na internetové stránce prodávajícího.
  4. Tyto VOP platí ve znění v jakém jsou uveřejněny na internetové stránce prodávajícího www.divamoda.sk a www.divamoda.cz
  Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost od 01.01.2015